TrứngBánh măngMăng Alishan ngâm 
 Kẹo sữaKẹo sữaỚt chỉ thiên 
 Nấm Tú TrânBánh vừngVị ngon của biển 
 Bánh dứa (hộp lớn)Bánh dứa (hộp nhỏ)Bánh dứa cao cấp (hộp lớn) 
 Bánh dứa (vị dứa đất)Vi cá bào ngưRong biển