หินเป่ยโถว
奇跡的溫泉秘湯玉川溫泉岩盤浴發祥地
จังหวัดอาคิตะ ในประเทศญี่ปุ่น น้ำพุร้อนทามางาวะ ในทุกๆปีจะมีประชากรทั้งหมด 25,000 คน เข้ามารับไอจากน้ำพุร้อน เพื่อบำบัด  หรือบุคคลที่มีอาการป่วยรุนแรง สามารถปล่อยพลังงานเพื่อบำบัดได้ และมีส่วนช่วยในการรักษาโรคต่างๆได้ เช่น โรคเบาหวาน, โรคผิวหนังต่างๆ, โรคหัวใจ, ความดันโลหิตสูง, ปวดเมื่อย, โรคตับ และ โรคอื่นๆ เป็นสถานที่มหัศจรรย์ที่ช่วยขจัดของเสียออกจากร่างกายได้ โดยปีล่าสุดผ่านการวิจัยจากแพทย์จำนวนมากและยืนยันว่ามีการปล่อยอิออนลบ  และนำมาใช้ในการรักษาสุขภาพได้จริง!
北投石原石 北投石手串
หินดั้งเดิมของหินเป่ยโถว  กำไลมือหินเป่ยโถว
北投石和表面溫泉硫磺結晶 北投硫磺結晶硫酸鋇 硫酸鉛 北投石的生成環境 溫泉湯化石
พื้นผิวของหินเป่ยโถ่วเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแร่จึงตกผลึกเป็นกำมะถัน  แผ่นที่ตกผลึกเป็นกำมะถันของหินเป่ยโถว /กรดซัลเฟต /ตะกั่วซัลเฟต  หินเป่ยโถวที่เกิดจากธรรมชาติ/ในน้ำแร่จะมีแร่ฟอสซิล
北投石 現陳列於北投溫泉博物館