SAN HÔ ĐÀI
Đá PeiTou
VÒNG TAY/VÒNG CỔ NGĂN BỨC XẠ ĐIỆN TỪ
 
NGỌC BẢY MÀU
TRẮC BÁCH DIỆP ĐÀI LOAN
ĐÁ ROSE
 
CHALCEDONY XANH ĐÀI LOAN
NGỌC ĐÀI  LOAN
MEN KẾT TINH
 
NGỌC TRAI
EMERALD XANH
NGỌC MẮT MÈO
         
     1